Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu on eräs kouluttautumisvaihtoehto. Jos jäät työttömäksi, saat ansiosidonnaista päivärahaa ja jos vielä tämän lisäksi oman osaamisen päivittäminen kiinnostaa, kannattaa selvittää työvoimatoimistosta, voisitko opiskella omaehtoisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että saisit opintojesi ajalta ansiosidonnaista päivärahaa niin kauan kuin sitä riittäisi, mutta sinulle ei lähetettäisi työn hakuun liittyviä kehotuksia. Tämä voi olla hyvä ja taloudellinen vaihtoehto päivittää omaa osaamista, mikä toisaalta voi auttaa sinua parantamaan omia työllistymismahdollisuuksiasi tulevaisuudessa. Samalla saat myös tilaisuuden pohtia oman elämäsi suuntaa opintojen aikana. Mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun ei kuitenkaan myönnetä kenelle tahansa, vaan työvoimatoimiston tulee tätä puoltaa.

Miten haetaan omaehtoiseksi opiskelijaksi?

Aivan ensimmäiseksi sinun tulee keskustella ideastasi työvoimatoimistossa, joka joko puoltaa tai kieltää hakemustasi. Jos saat opintoja puoltavan päätöksen, tulee sinun tietysti vielä saada itsellesi opiskelupaikka haluamastasi oppilaitoksesta. Kannattaa selvittää oppilaitosten hakuajankohdat sekä kelpoisuusehdot. Jos oppilaitos järjestää pääsykokeet, kannattaa ottaa etukäteen selvää, miten näihin pääsykokeisiin voisi parhaiten valmistautua. Osa pääsykokeista sisältää kirjallisia tehtäviä ja osassa saattaa olla haastattelu tai ryhmähaastattelu. Haastattelua varten kannattaa valmistautua etukäteen esimerkiksi pohtimalla, millaisia kysymyksiä haastattelija saattaisi kysyä. Usein kysytään esimerkiksi sitä, miksi sinua kiinnostaa kyseinen koulutus ja miksi juuri sinä sopisit opiskelemaan kyseistä alaa. Usein esitetty kysymys liittyy vahvuuksiisi ja heikkouksiisi, joten myös tähän kysymykseen kannattaa valmistautua.

Mitä omaehtoinen opiskelu vaatii?

Omaehtoinen opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta sekä vastuullisuutta. On tärkeää osata organisoida omat opinnot ja huolehtia siitä, että saa vaadittavan määrän opintosuorituksia suoritettua vaaditussa ajassa. Tämä on tärkeää jo siitäkin syystä, että ansiosidonnaisen päivärahan voi joutua maksamaan takaisin, ellei saa vaadittavia opintoja kasaan.

Omaehtoinen opiskelu vaatii kykyä etsiä ja analysoida tietoa. On myös hyvä tiedostaa oma oppimistyyli sekä omat vahvuudet ja heikkoudet oppijana. Osa oppii parhaiten lukemalla, osa kuulemalla, osa kirjoittamalla, osa tekemällä ja osa jollakin aivan muulla tavalla. Tästä syystä onkin hyvä tiedostaa, millä keinoin juuri sinä opit kaikista parhaiten. Osa opiskelijoista suosii omia muistiinpanoja ja osa mieluummin alleviivaa tärkeimmät kohdat opintomateriaaleista. Osa suosii molempia tapoja.
Hyvät tietotekniset taidot ovat myös tarpeen omaehtoisessa opiskelussa. Jos sinulla on puutteita tällä saralla, pyri oppimaan ainakin tekstinkäsittelyn perusasiat ennen opintojen aloittamista.

Kymmensormijärjestelmän hallitseminen on myös erinomainen keino nopeuttaa omien opintotehtävien tekemistä ja taidon oppiminen on yllättävän helppoa – joskin se saattaa vaatia hieman aikaa. Nykyisin monet opinnot suoritetaan verkossa, minkä vuoksi onkin hyvä tuntea myös internetin toimintaperiaatteita. Verkosta löytyy runsaasti myös hyviä opintomateriaaleja – nykyisin ei ole enää välttämätöntä juosta kirjastossa teosten perässä ja raahata kotiin suuria määriä oppikirjoja, jotka pitää opintosuoritusten valmistumisen jälkeen raahata vielä takaisinkin. Netti auttaa tässäkin asiassa melkoisesti tehden tiedon etsimisestä tietyllä tavalla aikaisempaa helpompaa mutta taas toisaalta tietyllä tavalla myös aikaisempaa vaikeampaa, koska tietoa on nykyisin saatavilla niin valtavan paljon, että tietynlainen kriittisyys tarjolla olevaa tietoa kohtaan on erityisen tärkeää. Verkosta löytyvät opintomateriaalit voivat myös auttaa pienentämään opinnoista aiheutuvia kustannuksia, koska kirjoja ei enää välttämättä tarvitse ostaa opintoja varten lainkaan. Monilla oppilaitoksilla on omat e-kirjastonsa, joiden valikoimia kannattaa hyödyntää opintojen edetessä.

Huolehdi myös siitä, että sinulla on jo opintojen alussa tarvittavat välineet. Nykyopiskelijan tärkein varuste on yleensä laadukas ja riittävän tehokas kannettava tietokone, joka kulkee helposti mukana paikasta toiseen ja jolla on mahdollista tehdä opintoihin liittyvät tehtävät sekä etsiä tietoa verkosta.