Miten valita itselle sopivin koulutus?

Ennen opintojen aloittamista on tärkeää pysähtyä miettimään, mitä elämältään oikein haluaa ja mitä haluaa tehdä “isona”. Kannattaa myös pohtia omia vahvuuksia ja mielenkiinnonkohteita – missä olet erityisen hyvä ja mikä sinua erityisesti kiinnostaa? Oletko sosiaalinen vai viihdytkö mieluummin teknisten laitteiden parissa? Pidätkö ihmisten kanssa työskentelystä vai teetkö mieluummin työtä yksin? Haluatko työsi kautta auttaa muita? Opiskeletko mieluummin lukemalla vai teetkö mieluummin asioita käsilläsi tai opitko mieluummin käytännön kautta? Millaiset oppimisvalmiudet sinulla on? Tässä vain muutamia kysymyksiä, joita kannattaa pohtia ennen opintoihin hakeutumista.

Ammatinvalinnanohjaus

Jos et oikein tiedä, mitä työtä haluaisit tulevaisuudessa tehdä ja mikä olisi tulevaisuutesi unelma-ammatti, voi ammatinvalinnanohjauksesta olla hyötyä. Ammatinvalinnanohjauksesta voi olla hyötyä myös siinä tapauksessa, ettet oikein itse vielä tunnista omia vahvuuksiasi ja mahdollisia heikkouksiasi. Ammatinvalinnanohjaus voi auttaa sinua pohtimaan edellä mainittuja kysymyksiä sekä muita ammatinvalintaan liittyviä kysymyksiä. Se voi auttaa sinua hahmottamaan omaa tilannettasi sekä erilaisia koulutusvaihtoehtoja, jotka saattaisivat sopia sinulle. Ammatinvalinnanohjausta on muuten tarjolla myös netin kautta, joskin nettikyselyn kautta saatavaa ammatinvalinnanohjausta voitaneen pitää ainoastaan suuntaa antavana.

Netinkin kautta tehtävät ammatin valintaan liittyvät tehtävät voivat kuitenkin auttaa sinua hahmottamaan erilaisia tarjolla olevia vaihtoehtoja sekä sitä, mitkä vaihtoehdot voisivat sopia juuri sinulle. On tärkeää tiedostaa, onko tyypiltään esimerkiksi enemmän hoivaava kuin tekninen tyyppi tai onko omana vahvuutena pikemminkin matemaattiset kuin kielelliset aineet.
Netissä täytettävien kyselyiden lisäksi voi kuitenkin olla hyvä myös jutella jonkun kanssa kasvokkain omaan ammatin valintaan liittyvistä kysymyksistä. Tällainen luottamuksellinen keskustelu voi auttaa erityisen hyvin saamaan käsitystä oman tulevaisuuden suunnasta sekä niistä moninaisista vaihtoehdoista, jotka ovat jokaisen opiskelemaan lähtevän ulottuvilla.

Miten valita oma ammatti?

Valittaessa omaa koulutusalaa, tulee tietysti samalla miettiä omaa tulevaisuuden ammattia – mitä haluat tehdä ”isona” valmistumisesi jälkeen. Tästä syystä onkin tärkeää tiedostaa, millaista työtä milläkin koulutuksella voi tehdä ja millaisiin tehtäviin koulutus antaa pätevyyden. Pohdittaessa omaa tulevaisuuden ammattia on tietysti tärkeää pohtia ensinnäkin omia mielenkiinnon kohteita. Toisaalta voi olla hyvä pohtia myös alan palkkausta, koska valitettava tosiasia on se, että tietyillä aloilla ansaitsee reippaasti toisia vähemmän. Peruskoulujen oppilaanohjauksessa tätä näkökulmaa on menneinä vuosina painotettu kenties liian vähän ja osalle opintonsa päättäneistä nuorista onkin voinut tulla jopa yllätyksenä, kuinka huono palkkaus omalla alalla onkaan. Voi olla pettymys huomata, että oma kutsumuskin voi alkaa pikkuhiljaa haihtua, jos palkkaus tuntuu niin pieneltä, että sillä on vaikea tulla toimeen.
Osa koulutusaloista on sellaisia, että ne tarjoavat pätevyyden kovin moneen työhön. Esimerkiksi sosionomi (amk) voi suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti työskennellä vaikkapa lastentarhanopettajana päiväkodissa, lastenohjaajana asukaspuistossa, sosiaaliohjaajana tai lastensuojelun asiantuntijana. Tämä koulutus tarjoaakin oivan mahdollisuuden vaihtaa omaa työnkuvaa, jos esimerkiksi lastentarhanopettajan ammatti on aikaisemmin ollut oma unelma-ammatti, joka saattaakin alkaa tuntua raskaalta, jos itselläkin on pieniä lapsia. Oman perheen pikkulapsiajaksi voikin olla vaihtelua siirtyä työskentelemään vaikkapa nuoriso-ohjaajana ja päinvastoin. Sosionomit työskentelevät usein myös erilaisten projektien parissa, joten työnkuva saattaakin erota yllättävän paljon vertailtaessa yhtä sosionomia toiseen.

Työurat ovat nykyään tyypillisesti kovin pitkiä. Osa tekee työtä vielä eläkkeelle pääsyn jälkeenkin. Tästä syystä onkin tärkeää valita ala, joka itseä kuulostaa ja joka tuntuu mielekkäältä. Ei ole kovin mielekästä puurtaa pitkiä päiviä ja työvuosia alalla, joka ei itselle lainkaan sovi! Burn out on valitettavan yleinen seuralainen nykyajan työmarkkinoiden paineiden ristiaallokon johdosta, minkä vuoksi onkin erityisen tärkeää tehdä juuri sitä, mihin tuntee kiinnostusta – toisaalta kuitenkaan myöskään täysin unohtamatta työnteon taloudellista puolta.