Mitä etäopinnot ovat?

Etäopiskelun suosio on nousussa. Opiskelutapana etäopiskelu on erityisen joustava, koska voit opiskella olinpaikastasi riippumatta. Etäopintoina voi suorittaa kokonaisen tutkinnon tai yksittäisiä kursseja. Etäopiskelu on oivallinen valinta sinulle, joka haluat opiskella ja tehdä töitä samaan aikaan tai jos haluat osallistua sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla omalla kotipaikkakunnallasi.
Etäopinnoissa korostuu itsenäinen työskentely sekä verkossa tapahtuva vuorovaikutus. Opiskelua varten tarvitset ainoastaan internet-yhteyden ja tietokoneen. Jotkut kurssit pohjautuvat myös tiettyyn oppikirjaan ja niihin saattaa liittyä myös lähiopetuskertoja. Matkailualan koulutusta voi opiskella myös etäopintoina.

Nykyisin internet-yhteys on saatavilla lähes kaikkialla maailmassa, joten etäopiskelu onkin mahdollista myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tämä tarjoaakin monia erilaisia vaihtoehtoja elää elämäänsä haluamallaan tavalla, mutta samalla myös hankkia itselleen suomalaisen tutkinnon. Jos esimerkiksi huippu-urheilet ja asut tämän vuoksi osan vuodesta tai täysaikaisesti ulkomailla, voi suomalaisen tutkinnon suorittaminen etäopintoina olla sinulle hyvä vaihtoehto. Suomalainen koulutus on maailmalla arvostettua ja etäopintojen avulla saat tilaisuuden opiskella suomalaisen tutkinnon, vaikket itse olisikaan konkreettisesti Suomessa.

Millaisia aloja voi opiskella etäopintoina?

Aikuiskoulutuksena on etäopintoina tarjolla esimerkiksi eläinten oppimispsykologian perusteisiin liittyviä opintoja, tuotantoeläinten hoitoon ja hyvinvointiin liittyviä opintoja, hierojakoulutusta, kauneudenhoitoalan koulutusta, liiketalouden koulutusta, yrittäjän ammattitutkinnon tarjoavaa koulutusta, yrittäjävalmennusta, kiinteistöalaan liittyvää koulutusta sekä lukiokoulutusta. Opiskelumahdollisuuksia löytyy myös maatalousalalta, metsätalousalalta, matkailualalta, tietotekniikka-alalta, hotelli- ja ravintola-alalta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Osa tarjolla olevista koulutuksista on ylioppilaspohjaisia.

Verkosta löytyy myös erilaisia valmennuskursseja, jotka voivat olla esimerkiksi abikursseja jonkin kielen osalta, arkkitehtikoulutuksen valmennuskursseja, ravitsemustieteen valmennuskursseja, historian valmennuskursseja, kasvatustieteen ja luokanopettajakoulutuksen valmennuskursseja, AMK-tason liiketalouden valmennuskursseja, kauppatieteiden valmennuskursseja, biologian alan valmennuskursseja, farmasian valmennuskursseja, lääketieteen valmennuskursseja, maantieteen valmennuskursseja, maatalous-metsätieteen valmennuskursseja, oikeustieteen valmennuskursseja, erilaisia muotoiluun ja käsityöalan oppilaitoksiin valmentavia kursseja, psykologian valmennuskursseja, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutason valmennuskursseja, taidealojen valmennuskursseja, tekniikka-alan valmennuskursseja, diplomi-insinöörivalmennuksen valmennuskursseja, teologian alan valmennuskursseja, opiskelutekniikkaan valmentavia koulutuksia tai valtio- ja yhteiskuntatieteiden alan valmennuskursseja. Nämä kurssit auttavat valmentautumaan ja orientoitumaan eri alojen pääsykokeisiin sekä alan opintoihin.
Hieman yleistettynä voidaankin sanoa, että lähes kaikkia aloja on mahdollista opiskella näin internetin valtakaudella etäopintoina ja jos omaa alaa ei olisikaan järjestetty täysin etä- ja verkko-opintoina, niin tästä huolimatta monet tällaisetkin alat sisältävät usein osioita, joista ainakin osa järjestetään verkossa.

Etäopiskelijan tärkeät ominaisuudet

Etäopinnot vaativat oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta, mutta etäopiskelu on kuitenkin oivallinen väylä hankkia itselle tutkinto esimerkiksi siinä tapauksessa, että elämässä on kovin paljon muutakin kuin opiskelu, minkä vuoksi säännöllisesti ja tiettyyn aikaan järjestettäville oppitunneille osallistuminen voi olla haastavaa. Toisaalta etäopintoihin osallistuminen on vaativaa ja vaatii oman aikataulun organisoimista. On myös tärkeää tiedostaa oma oppimistyyli ja pyrkiä opiskelemaan tälle tyylille optimaalisella tavalla.

Etäopinnot voivat kuitenkin olla myös väylä toteuttaa itseään ja elää elämäänsä haluamallaan tavalla. Etäopiskelija osaa etsiä tietoa itsenäisellä tavalla, minkä lisäksi on tärkeää, että hän osaa myös suhtautua tietoon kriittisellä tavalla. Tietoa on nykyisin saatavilla valtavat määrät, minkä vuoksi on tärkeää tunnistaa sekä itselle olennainen tieto, että erottaa oikea tieto väärästä. Tietynlainen innovatiivisuus on myös etäopiskelijalle hyvä ominaisuus, koska uuden luominen ja erilaisten työskentelytapojen kokeileminen voivat olla erityisen hedelmällisiä nimenomaan etäopintojen osalta. Etäopiskelijan on myös erittäin tärkeää kyetä ottamaan vastuuta omista opinnoistaan – etänä opiskeltaessa moni muu asia saattaisi tuntua niin kovin paljon opintoja kiinnostavammalta, että houkutus unohtaa opinnot ja työntää ne mielen syvimpään nurkkaan, voi toisinaan tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta. Tässä kohtaa opiskelijalta vaaditaan sinnikkyyttä.