Meistä

Näillä sivuilla tutustutaan ammattikorkeakouluopintoihin, jotka voivat olla erinomainen väylä kouluttautua, jos toivot saavasi itsellesi korkeakoulututkinnon, mutta kaipaat tästä huolimatta opintoihisi hieman yliopisto-opintoja käytännönläheisempää otetta. Lisäksi näillä sivuilla tutustutaan erilaisiin etäopiskelumahdollisuuksiin, jotka ovat entistäkin suositumpia. Etäopiskelu tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia suunnitella omaa elämää ja opiskelua joustavalla tavalla, mutta toki samalla tämä vapaus tarkoittaa myös suurta vastuuta omien opintojen etenemisestä.

Nykyisin ammattikorkeakouluissa on mahdollista opiskella sekä alempaa korkeakoulututkintoa että ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempi korkeakoulututkinto vastaa yliopistosta saatavaa maisteritason tutkintoa, mutta näiden opintojen aloittamiseksi tulee opiskelijalla olla jo tietty määrä työkokemusta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen on suunniteltu siten, että se on mahdollista työn ohessa.
Ammattikorkeakoulujen opinnoissa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin työelämän tarpeet ja ammattikorkeakouluista valmistuneet työllistyvätkin usein erityisen hyvin, mikä saattaa johtua osaltaan esimerkiksi siitä, että opintojen aikana tehdään runsaasti projekteja, jotka liittyvät läheisesti työelämään, minkä lisäksi alempi korkeakoulututkinto sisältää runsaasti työelämään tutustumista ja harjoittelua. Kunkin ammattikorkeakoulun hakuajat, kelpoisuusehdot sekä tarjolla olevat koulutusohjelmat kannattaa selvittää suoraan oppilaitoksesta. Oppilaitosten kotisivut tarjoavat runsaasti lisätietoa hakemisesta sekä koulutusohjelmista, joten niistä on hyvä aloittaa erilaisiin opintokokonaisuuksiin tutustuminen.

Kenelle ammattikorkeakouluopinnot ja etäopinnot sopivat?

Ammattikorkeakouluopinnot soveltuvat opiskelijalle, joka haluaa itselleen korkeakoulututkinnon, mutta kaipaa pelkän kirjoista oppimisen lisäksi opintoihinsa myös käytännönläheistä otetta. Ammattikorkeakouluopinnot vaativat oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta, mutta vieläkin enemmän näitä ominaisuuksia vaaditaan etäopiskelijalta. Etäopiskelu on kuitenkin oivallinen väylä hankkia itselle tutkinto siinä tapauksessa, että elämässä on kovin paljon muutakin kuin opiskelu, minkä vuoksi säännöllisesti ja tiettyyn aikaan järjestettäville oppitunneille osallistuminen voi olla haastavaa. Toisaalta toki myös etäopintoihin osallistuminen on vaativaa ja vaatii oman aikataulun organisoimista.

Aktiivimatkailu – ammattikorkeakoulun mielenkiintoinen koulutusohjelma

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella monia aloja, esimerkiksi aktiviteettimatkailua, jonka koulutusohjelma on tällä hetkellä tarjolla Kajaanin ammattikorkeakoulussa päiväopintoina. Koulutuksen pituus on 3,5 vuotta ja opintoihin on mahdollista saada opintotukea.

Matkailu on nopeasti kasvava elinkeino. Samalla myös erilaiset palvelut lisääntyvät jatkuvasti. Matkailualan koulutus tarjoaakin oivallisen tilaisuuden työllistää itse itsensä monissa erilaisissa tehtävissä. Matkailualan asiantuntijatehtävät voivat olla esimerkiksi matkailualan suunnittelutehtäviin liittyviä tai ne voivat olla luonteeltaan alan kehittämistä ja alaan liittyvien palveluiden toteuttamista. Moni alalta valmistunut toimii yrittäjänä. Aktiviteettimatkailu yhdistää liikunnan ja matkailun. Luonnossa liikkuminen, hyvinvointimatkailu, majoitustoiminta sekä ravitsemisliiketoiminta ovat alan osaajien erityisiä osaamisalueita. Tällä alalla tarvitaan myös luovuutta sekä yhteisöllisyyttä ja opinnoissa onkin tärkeää lähestyä matkailualan palveluliiketoimintaa innovatiivisella otteella. Sama koskee matkailualan johtamisen suunnittelua sekä kehittämistä. Myös tuotekehitys aiheuttaa alan osaajille monenlaisia haasteita.

Matkailualan koulutuksessa avainsanoina ovat asiakaslähtöisyys sekä kokonaisvaltaisuus. Kokonaisvaltaisuus sekä asiakaslähtöisyys ovat erittäin tärkeitä niin matkailualan tuotekehityksen kuin markkinoinninkin osalta. Tärkeää on myös tutustua erilaisiin kulttuureihin, jotta voitaisiin toimia matkailun kansainvälisillä kentillä. Matkailutuotteiden suunnittelu sekä toteutus ovat tärkeässä osassa näissä opinnoissa. Myös erilaisiin matkailualalta löytyviin toimijoihin sekä heidän tarjoamiinsa toimintoihin tutustuminen on tärkeä osa opintoja, joiden aikana tehdään myös opintomatkoja.
Käytännön projektityöt yhteistyössä alalla toimivien yrittäjien kanssa ovat opintojen kulmakiviä. Opiskelija voi myös syventää omaa osaamistaan valitsemalla mieleisensä erilaisten opintokokonaisuuksien joukosta. Esimerkiksi hyvinvointimatkailuun, elämysaktiviteetteihin, majoitusliiketoimintaosaamiseen tai ruokapalveluosaamiseen syventyminen tarjoaa opiskelijoille mieleisiä syventymisvaihtoehtoja.
Missä matkailualalta valmistuva restonomi sitten voi työskennellä? Esimerkiksi erilaiset ravitsemispalveluyritykset, majoituspalveluyritykset, alan myyntitehtävät, ohjelmapalveluiden tuottaminen, kuljetuspalvelut sekä alaan liittyvät opetustehtävät työllistävät restonomeja. Lisäksi moni alalta valmistunut toimii yrittäjänä.

Jos matkailualan ammattikorkeakoulutus kiinnostaa, kannattaa pyytää lisätietoja suoraan koulutuksesta vastaavasta oppilaitoksesta. Kannattaa selvittää ainakin hakuajat sekä kelpoisuusehdot.

Tutech Sponsori

casinobonukset

hedelmäpelit